Voucher voor 2 uur gratis gebruik van het BrainBloC lab! / Voucher for 2 hours of free use BrainBloC

Aanbod

Beste huurder, 

Voor al onze huurders in Alpha hebben we een voucher gemaakt voor het gratis gebruik (1x) van ons BrainBloC lab in het Twinning gebouw (max. 2 uur, indien beschikbaar, reserveren kan via office.tue@twice.nl). Kijk voor de voorwaarden naar de voucher. 

Het enige dat we daarvoor terug vragen is een foto van jullie in het BrainBloC lab en het doel waarvoor je de ruimte wilt gebruiken, bijvoorbeeld een training, een workshop of een brainstormsessie! Deze foto’s zullen we op onze website plaatsen, dus een mooi stukje free publicity!

Voor meer informatie over het BrainBloC lab kun je kijken op onze website: BrainBloC | Twice Eindhoven

 

Dear tenant, 

For all our tenants in Alpha, we have created a voucher for the free use (1x) of our BrainBloC lab in the Twinning building (max. 2 hours, if available, reservations can be made at office.tue@twice.nl). Check out the voucher for terms and conditions. 

All we ask in return is a picture of you in the BrainBloC lab and the purpose for which you want to use the space, for example a training, a workshop or a brainstorming session! We will put these pictures on our website, so a nice piece of free publicity!

For more information about our BrainBloC lab, check our website: BrainBloC | Twice Eindhoven